Målsättning och prestation: Tre steg till en bättre framtid

Kvinna som tittar åt höger

Sätt mål och nå dem med beprövade strategier!

 1. Uthållighet

  Varje dag räknas. Låt oss säg att du ska bygga ett hus av tegelstenar. Det verkar nästan omöjligt att döma av storleken. Däremot om du tar en tegelsten i taget kommer huset så småningom att stå klart. Så här behöver du tänka kring dina hälsomål, se varje lyckad dag som en tegelsten som du lagt för din framtid och njut av processen. När du lär dig att njuta av jobbet börjar du uppmärksamma dina prestationer på vägen vilket också motiverar ytterligare. Om du däremot tänker för mycket på det tuffa slutresultatet kan du bli förblindad av det arbete du behöver göra och sannolikheten ökar för att du ska sluta. Så sätt mål, men tänk inte för mycket på målen utan fokusera på en dag i taget.

  .

 2. Vanor

  Vi blir vad vi upprepade gånger gör. När du strävar efter att göra något, uppnå ett hälsomål, sluta röka eller bestiga ett berg, behöver du avvika från ditt normala dagliga liv. Du förändrar dina vanor fysiskt och psykiskt, och gissa vad, din kropp, hjärna och till och med människorna runt omkring dig kanske inte gillar det. Du måste komma ihåg att vi är varelser som inte gillar förändring. När var senast du ifrågasatte att borsta tänderna på morgonen? Du gör inte det, du bara borstar tänderna eftersom det är en vän invand vana. Så tänk på ditt mål, vilka vanor kan du lägga till i ditt liv på en daglig basis som kommer att ha en positiv inverkan för att hjälpa dig att uppnå ditt mål? Skriv ner dem, placera dem någonstans i ditt hem, t.ex. på din spegel, i din plånbok och gör utför de nya vanorna varje dag tills dess att de blivit en vana du inte längre ifrågasätter.

 3. Prova

  Förstå att ett misslyckande egentligen är en ny chans att börja om och prestera än bättre än förra gången. De flesta människor är så rädda för misslyckande att de inte ens försöker. Om ditt barn förlorar en viktig fotbollsmatch, ber du då ditt barn att ge upp fotboll? Så varför ger vi upp så lätt på en daglig basis när det gäller oss själva? Ibland måste vi misslyckas i nutiden för att lyckas i framtiden. När en människa säger att hon inte kan göra någonting innebär det att de inte är villiga att ens försöka, eftersom de är rädda för att misslyckas. Att försöka innebär att du är villig att acceptera misslyckande. När du är villig att misslyckas, är du villig att lära dig. Och om du är villig att lära dig kommer du att utvecklas.

 

Så sätt dina mål, ta varje dag som den kommer och omfamna den visdom du får från misslyckanden under vägen.

Taggar

shares